Algemene rente

Op de rentemarkt is er een globale indeling te maken tussen twee soorten rente:

  • De geldmarktrente (de rente op korte leningen)
  • De kapitaalmarktrente (de rente op leningen van meer dan twee jaar)

Kapitaalmarktrente

De kapitaalmarktrente is de belangrijkste indicator voor de rente op alle soorten obligaties. Als maatstaf voor de kapitaalmarktrente wordt meestal naar de rente op staatsobligaties gekeken. Staatsobligaties zijn van oudsher de meest veilige beleggingen, al is dit standpunt sinds de schuldencrisis aan inflatie onderhevig.

Actuele kapitaalmarktrente

Onderstaand is de renteontwikkeling op Nederlandse staatsobligaties te zien.