Looptijd obligatie

De meeste obligaties hebben een looptijd. Dit is de tijd belegger geld leent aan de uitgever van de obligatie (degene die het geld leent).

Er bestaan ook eeuwigdurende obligaties maar de meeste obligaties lopen af op een bepaalde datum. Dit is de datum waarop de belegger de hoofdsom terugbetaald zal krijgen.

De looptijd loopt meestal van 1 tot 30 jaar.

  • Een korte looptijd is maximaal 5 jaar
  • Een middellange looptijd is 5 tot 12 jaar
  • Een lange looptijd is meer dan 12 jaar

De keuze hangt vaak af van het moment dat de uitgevende partij de obligatie wil terugbetalen. Over het algemeen willen beleggers een hogere rente op hun obligatie ontvangen als de looptijd langer is. Je bent de investering dan namelijk langer kwijt en de risico’s op wanbetaling worden groter. Kortlopende obligaties worden als veiliger gezien door beleggers. De looptijd is dus sterk van belang voor de rente op de obligatie.

Reacties zijn gesloten.