Valutarisico obligaties

Voor obligatiebeleggers zijn valutarisico’s belangrijk om in de gaten te houden. Als je belegt in Europese obligaties dan is de euro vaak een gangbare valuta. Let altijd op want ook Europese obligaties zijn soms in ponden of dollars genoteerd. Buiten Europa zijn uiteraard bijna alle obligaties in een buitenlandse valuta genoteerd.

Waarom is het valutarisico belangrijk?

Het rendement van een obligatie is niet alleen afhankelijk van de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. Je rendement wordt beïnvloed door de bewegingen in de valutakoersen. Onderschat de grote bewegingen (volatiliteit) in de valuta’s nooit als je in buitenlandse obligaties belegd.

 

Reacties zijn gesloten.