Obligaties in je prepensioen jaren ’50 en ’60

De meest waarschijnlijke primaire financiële doelstelling op dit punt is  behoud en voorzichtige groei van kapitaal .

  • Beleggingshorizon: vrij kort, 5 tot 15 jaar
    hoe lang totdat je toegang wilt hebben tot je geld?
  • Risicotolerantie: laag
    Bij welk risico heb je een comfortabel gevoel?

Hopelijk resulteert je harde werken en beleggingsdiscipline in een solide portfolio waarmee je vooruit kunt kijken naar financiële vrijheid in je pensioen. Ontdek wat belangrijk is in deze fase van je leven.

Een krimpende beleggingshorizon

Naarmate je pensioen nadert, krimpt je beleggingshorizon. Je wilt dan minder risico lopen om een aanzienlijk deel van je investeringen te verliezen. Grote bewegingen op de aandelenmarkt kunnen dan tegen je werken. Veel adviseurs raden je in deze levensfase aan om het percentage obligaties te verhogen naar 50% van je totale portefeuille.

Obligaties of obligatiefondsen?

Op de obligatiemarkt kun je kiezen voor veel verschillende soorten obligaties. Twee belangrijke vormen zijn individuele obligaties en obligatiefondsen. Net als bij andere producten, zoals aandelen, is spreiding belangrijk. Vooral als je beleggingshorizon korter wordt. Je kunt spreiden door verschillende individuele obligaties te kopen. Individuele obligaties met verschillende looptijden, credit ratings, uitgevers en in verschillende sectoren. Dit kan de risico’s verlagen.

Handel je in obligatiefondsen, dan koopt een fondsmanager meerdere obligaties voor je. Obligatiefondsen bieden niet de comfortabele belofte van een terugbetaaldatum, maar je krijgt hier wel wat voor terug. Want met de aankoop van één fonds bezit je meteen vele obligaties. Zo kun je eenvoudig en betaalbaar spreiding aanbrengen in je portefeuille. Bij een gespecialiseerde partij zoals Binck Fundcoach en Alex kun je eenvoudig handelen in beleggingsfondsen.

Verminderen van renterisico

De stand van de algemene rente heeft veel invloed op de koers van een obligatie. De vuistregel is dat wanneer de rente stijgt, de obligatiekoersen dalen. En vice versa. Als je een obligatie met een rente van 5% koopt en de rente op andere obligaties met dezelfde looptijd loopt op tot 6%, dan zal jouw obligatie minder waard worden. Dit is alleen een probleem als je de obligatie voor de einddatum wilt verkopen, want anders krijg je de volledige som weer terug. Omgekeerd zal een dalende rente ervoor zorgen dat jouw obligatie tussentijds meer waard wordt.

Bij een dalende rente mis je de mogelijkheid om te profiteren van de huidige hogere rente. Een manier om dit risico te verminderen is door gespreid in te kopen. Een portefeuille met obligaties met verschillende looptijden helpt je in ieder renteklimaat. Je kunt bijvoorbeeld obligaties kopen met looptijden van twee, vijf, tien en twintig jaar.

Als de rente stijgt dan kun je aflopende obligaties herbeleggen tegen hogere couponrentes. Als de rente daalt dan profiteer je nog steeds van de hoge couponrentes van lange termijn obligaties.

Ontdek hoe obligaties aansluiten bij iedere van het leven.

Laat een reactie achter