Leren over obligaties

Lees alle inzichten en tips over obligaties. Zo ga je goed voorbereid de obligatiemarkt op.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn verhandelbare schuldbewijzen. Dit kan een lening zijn aan een overheid, een onderneming of een instelling. Door het uitgeven van obligaties kunnen bedrijven gemakkelijk aan financiering komen.

Wat is het verschil met een aandeel? Bij het kopen van een aandeel wordt je gedeeltelijk eigenaar van het betreffende bedrijf. Als je een obligatie koopt, dan verstrek je een lening. Je leent eenvoudigweg geld uit aan het betreffende bedrijf, overheid of instelling. De lening gaat een bepaalde tijd mee, tot op de vervaldatum van de obligatie. Ondertussen krijg je  rente op die lening.

De hoogte van de obligatiekoers is afhankelijk van:

 • de huidige rentestand
 • de kredietwaardigheid van de uitgevende staat
 • de resterende looptijd
 • de verhandelbaarheid van de obligatie
 • de rente op de obligatie

De uitgever belooft het bedrag op de afgesproken einddatum terug te betalen. Als koper van de obligatie ontvang je hiervoor een rentevergoeding gedurende de gehele looptijd van de obligatie.

Wat kun je verdienen met obligaties?

Net zoals op een spaarrekening krijg je voor obligaties ook een vergoeding voor je investering. De couponrente (ook wel nominale rente genoemd) is de rente op een obligatie en vormt de compensatie die de uitgever betaalt voor het lenen van het geld. Rente wordt meestal uitgedrukt als een percentage. Het kan gaan om vaste rente of een variabele rente. De percentages kunnen sterk verschillen. Sommige obligaties betalen effectief 12% rente, terwijl andere obligaties slechts 1% uitkeren.

De vervaldag is de aflossingsdatum van de obligatie. Op die dag moet de uitgever van de obligatie de gehele obligatie terugbetalen.

Waarom investeren in obligaties?

Financiële adviseurs raden vaak aan om een gespreide beleggingsportefeuille te creëren. Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden en doelstellingen kun je een portefeuille creëren die bestaat uit aandelen, obligaties en contant geld. Zo kun je evenwichtige portefeuille opbouwen die aansluit bij je gewenste risico’s en rendement.

Het kopen van aandelen kan zorgen voor grote koerswinsten of verliezen. Obligaties kunnen wel in waarde stijgen en dalen, maar zorgen voor een stabiele inkomstenstroom. Het begrijpen van de rol van obligaties is daarom vooral belangrijk voor pensioenplanning. Door de onzekere resultaten van pensioenfondsen moeten beleggers in toenemende mate zelfstandig voor hun pensioen zorgen.

Risicopremie op obligaties

Sparen

Het is echter een misvatting dat obligaties bedoeld zijn voor oude rijke mensen die geen risico willen nemen. Wil je een nieuw huis? Een goed pensioen? Een opleiding voor de kinderen? Wat je doel ook is, obligaties kunnen bijdragen aan het zeker stellen van je doelstellingen. Bekijk wat de bijdrage is van obligaties in jouw levensfase

Obligatierating

De kredietwaardigheid van een obligatie is terug te vinden in de obligatierating. Dit is het oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie in de vorm van een rapportcijfer. Het is een schatting van de kans dat de verplichtingen van die obligatie zonder problemen worden voldaan.

Een rating wordt toegekend door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Dit gebeurd meestal op verzoek van een uitgever en op diens kosten. De grootste ratingbureaus zijn Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. De verschillende bureaus hanteren verschillende benaderingen. Daardoor krijgt één obligatie soms verschillende ratings toegekend. Vaak komen de bedrijven echter wel uit op dezelfde rating.

Bron: Wikipedia

Groen – AAA
Turquoise – AA
Lichtblauw – A
Donkerblauw – BBB
Paars – BB
Rood – B
Grijs – geen rating

Obligatierating van Fitch

Over het algemeen zijn obligaties tot en met A3 redelijk veilig.  De kans op betalingsproblemen is dan niet zo groot is. Bij lagere ratings begint dat risico toe te nemen. Ratings worden niet zo vaak verlaagd, maar als dit gebeurd dan gaat de koers van een obligatie meestal met enkele procenten omlaag. Door de kredietcrisis kregen verschillende landen zoals Ierland en Griekenland een lagere rating. Daardoor gaat de waarde van uitgegeven obligaties omlaag en worden nieuwe obligaties alleen tegen hogere rentes gekocht door beleggers. Rechts zijn de ratings van beoordelaar Fitch te zien. Een bedrijf zoals de Rabobank valt in de hoogste categorie met een AAA rating.

Je moet in gedachten houden dat de ratings een mening zijn van het ratingbureau. Je kunt niet alleen vertrouwen op credit ratings als een maatstaf voor kredietrisico. Probeer altijd je eigen huiswerk te doen voordat je besluit om de obligaties te kopen.

Termijn van de obligatie

Er bestaan ook eeuwigdurende obligaties, maar de meeste obligaties lopen af op een bepaalde datum. Dit is de datum waarop de belegger de hoofdsom terugbetaald zal krijgen. Over het algemeen variëren de termijnen van een jaar tot 30 jaar.

Korte termijn:              een looptijd van maximaal 5 jaar

Middellange termijn:     een looptijd van 5 tot 12 jaar

Lange termijn:             een looptijd van meer dan 12 jaar

De keuze hangt vaak af van het moment dat de investeerder wil terugbetalen. Maar ook de risicotolerantie van de belegger is van belang. Bij kortlopende obligaties is de kans dat je het geld terugkrijgt erg groot. Kortlopende obligaties worden daarom beschouwd als relatief stabiel en veilig. Omgekeerd willen beleggers voor lange termijnen worden gecompenseerd met een hogere rente.

Verzuim van betaling

Zowel bedrijven als staten kunnen failliet gaan. Je hoopt dit nooit mee te maken, maar het is verstandig om er wel rekening mee te houden. Obligatiehouders zijn schuldeisers en hebben daarom voorrang boven aandeelhouders bij het ontvangen van een uitkering. Wanneer wanbetaling optreedt als gevolg van een faillissement dan zal de aard van de obligatie de voorrang bepalen.

Gedekte obligaties. Deze obligaties worden gegarandeerd door een onderpand. Als de uitgevende partij in gebreke blijft, dan heeft de gedekte schuldhouder de eerste vordering op het onderpand.

Ongedekte obligaties. Deze worden niet ondersteund door een specifiek onderpand. Als een bedrijf in gebreke blijft dan kan de obligatiehouder niet terugvallen op een onderpand. Ongedekte obligaties bieden over het algemeen een hogere rente dan ongedekte obligaties door het extra risico.

Achtergestelde obligatie. Sommige obligaties hebben voorrang bij het indienen van een vordering. Achtergestelde obligatieleningen staan achter in de rij. Gewoonlijk zal hier een hogere rente tegenover staan, als gevolg van het hogere risico. Bij een faillissement krijgen deze achtergestelde obligatiehouders pas hun investering terug als de andere schuldeisers al zijn betaald.

De koersen van obligaties bekijken

De koersen van obligaties zijn te zien bij de meeste beleggingsrekeningen. Bij veel Nederlandse brokers zijn realtime streaming koersen gratis. Beleggers kunnen gegevens vinden zoals koersen, achtergronden en historische informatie over de obligaties.

Op Binck.nl kun je gratis een beleggingsrekening openen om alle koersen te bekijken. Je betaalt pas als je een transactie doet.

Een reactie op “Leren over obligaties”

 1. Timo K.
  okt 03, 2011
  Reply

  heeft America nu officieel een AA rating of niet? En is Griekenland staat inmiddels op B neem ik aan, haha.Leave a Reply to Timo K.